Stor lager | # Egen utvikling | # Kunnskap

uten moms/En toll kan gjelde
 
 

 

Wastegate

Internt og eksternt

 

Størrelse vs montering

Hvis du vil se det som den perfekte verden for wastegate, bør du etterligne en avkjørsel fra motorveien. Det vil si at avgasser som kommer fra motoren mot turboen må rettes jevnt mot wastegaten. Da kan du ha en liten wastegate og slippe å kompensere med størrelsen på wastegate pga. en god flyt.

Men da er den ikke perfekt for turboen lenger da den er en stor overflate i oppsamleren som skaper turbulens og forstyrrer flyten. Her må du gå på kompromiss.

Deretter monterer du røret på wg med en litt skarpere vinkel mot 90 grader i stedet og kompenserer med en større størrelse wastegate. Da får du et mindre tilkoblingsområde til kollektor til tross for den større wastegaten. Dette oppsettet forstyrrer ikke strømmen til turboen så mye når den ikke er i bruk og kan fortsatt evakuere nok luft

Wastegaterøret bør imidlertid aldri vinkles i motsatt retning av avasene (over 90 grader). Da får du både dårlig flyt til turbo og wastegate.