Stor lager | # Egen utvikling | # Kunnskap

uten moms/En toll kan gjelde


Bensintrykksregulator (BTR)

Hvordan en regulator fungerer og hvordan den justeres. (inkluderer IKKE forgasser)

  1. Hvordan fungerer en BTR (Brennstofftrykkregulator)?
  2. Tilkoblinger på en BTR
  3. Justering av BTR
  4. Kvalitet på regulator
  5. Trykket synker når motoren slås av
  6. Drivstoff i vakuumslanger
 
 

1

Hvordan fungerer en BTR

Injektorer har rundt 3 bar (43,5 PSI) drivstofftrykk på tomgang. En drivstoffpumpe kan ikke levere dette trykket med åpen returledning tilbake til drivstofftanken. Det er derfor en drivstofftrykkregulator montert etter spredebroen hvor sprederene er plassert. Nå kan vi bygge opp trykk mellom drivstoffpumpen og drivstofftrykkregulatoren.

Bruker du en drivstofftrykkregulator som er satt til 3 bar, får du et drivstofftrykk på 3 bar. Bruker du en drivstofftrykkregulator som er satt til 4 bar, får du et drivstofftrykk på 4 bar. -Lett! Men ved høye turtall vil du ha mer drivstoff i motoren. Ikke bare det støkiometriske forholdet (Lambda 1), men også litt mer drivstoff for å kjøle sylinderen. Dette kan oppnås ved å forlenge injektorens åpningstider, men for dette må du bruke større injektorer enn nødvendig. Derfor bruker vi motortrykk for å øke drivstofftrykket med motorturtallet.

Hvis du bruker en drivstofftrykkregulator som er satt til 3 bar og motoren din leverer 1 bar overtrykk så får du 4 bar drivstofftrykk. (3 bar fjærtrykk + 1 bar overtrykk fra motor). Dette kalles en lineær (1:1) drivstofftrykkregulator og er mest brukt i både OEM- og ettermarkedsprodukter.

 
 

2

Tilkoblinger på en BTR

1 - Vakuumport som trekkes til motorinntaket.
2 - Tilkobling for trykksensor
3 - En eller to innganger avhengig av kontrolleren.
4 - Gå tilbake til drivstofftanken.

 
 

3

Justering av BTR

1. Start motoren.
2. Trekk ut vakuumslangen fra regulatoren og hold i enden av vakuumslangen slik at motoren ikke trekker luft.
3. Juster fjærtrykket med justeringsskruen til ønsket grunntrykk (vanligvis 3 bar)
4. Sett vakuumslangen tilbake.

Merk. Ditt justerte grunntrykk (vanligvis 3 bar) minus trykket som nå vises, er motorens tomgangsvakuum.

 
 

4

Kvalitet på regulator

En funksjonsfeil drivstofftrykkregulator kan forårsake alvorlig skade på motoren din. Derfor er det viktig å velge en god regulator.

1. Velg en regulator med en slitesterk membran
2. Membranen må være kompatibel med drivstoffet ditt
3. Returporten må være dimensjonert for din effekt

 
 

5

Trykket synker når motoren slås av

Dette er helt normalt hvis du har en høystrømsregulator. Høy strømning = stort returhull = dårligere tetning = drivstofftrykket synker når motoren slås av.

Ser du i stedet på en original drivstofftrykkregulator, er strømmen lav med et lite hull. Dette gir god tetning og drivstofftrykket opprettholdes i lang tid etter at en motor er slått av.

Materialet på setet bestemmer også hvor godt regulatoren tetter, et plastsete med metallkuletetninger veldig godt.

Har du kjøpt nytt ettermarked / Performance kan du regne med at den blir litt bedre etter å ha kjørt en stund når regulatoren har rukket å slite seg inn. Det vil ikke holde tett som en OEM-regulator, men vil definitivt være bedre. Hvor mye bedre det blir kan variere.

 
 

6

Drivstoff i vakuumslanger

Når du finner drivstoff i regulatoren er det mest sannsynlig fordi membranen i regulatoren har gått i stykker. Derfor er punk nummer 4 viktig. Velg en drivstofftrykkregulator av god kvalitet.

Dersom det brukes en original (brukt) drivstofftrykkregulator som har fungert frem og tilbake i én stilling i mange år, er det stor fare for at den går i stykker dersom du bytter drivstofftype, øker ladetrykket eller annet som påvirker regulator.

Selv en ettermarkeds drivstofftrykkregulator som er justerbar og laget for store variasjoner vil til slutt miste funksjon dersom membranen ikke skiftes.


Membranen er en servicedel og skal skiftes minst en gang hver sesong. Original BTR har ikke utskiftbar menbran.