Stor lager | # Egen utvikling | # Kunnskap

uten moms/En toll kan gjelde

 

Ulike typer drivstoffsystemer

 
 

Informasjon om de forskjellige drivstoffsystemene som brukes. Den vanligste typen som brukes er elektronisk drivstoffinnsprøytning (EFI) med toppmonterte injektorer som sitter i inntaket. Det er også denne typen det skrives om på denne siden

For å kunne sammenligne bedre deler vi de ulike systemene inn i kategorier:

  1. Elektronisk injeksjon (EFI)
  2. Direkte injeksjon
  3. Forgasser
 
 

1

Elektronisk injeksjon (EFI)

Elektronisk injeksjon er en kategori for flere ulike typer systemer som styres elektronisk. Den største forskjellen mellom de ulike systemene er typen spreder og trykket de jobber med. Vanligvis brukes opptil ca 5 bar trykk, men noen ganger mer.

TBI = Throttle body injection.

Et gammelt system som bruker opp til ca 1 bar i trykk. Diffusorene er plassert i inntakets plenum. Herfra følger drivstoffet ned til hver sylinder. Risikoen for ujevn fordeling er stor.

Toppmonterte spredere

Brukes på europeiske biler med trykk opp til ca 5 bar. Diffusorer plasseres i løpere på inntaket. På denne måten fordeles drivstoffet jevnt mellom sylindrene.

Sidematede spredere

Brukes på japanske biler med trykk opp til ca 5 bar. Diffusorer plasseres i løpere på inntaket. På denne måten fordeles drivstoffet jevnt mellom sylindrene.

 
 


Både toppmatede og sidematede spredere kan, dersom styresystemet tillater det, styres individuelt per sylinder. I avanserte installasjoner kan det også brukes flere spredere per sylinder.

 
 

2

Direkte injeksjon

Direkte injeksjon tilhører egentlig kategorien elektronisk injeksjon, men siden komponentene skiller seg vesentlig, får denne sin egen kategori. Direkte injeksjon fungerer med et trykk på opp til ca. 140 bar, men noen ganger mer. Injektorene er montert i sylinderhodet og sprayer drivstoff direkte inn i forbrenningskammeret, derav det høye trykket. Det er ofte to drivstoffpumper, en lavtrykkspumpe som sitter i drivstofftanken og mater en høytrykkspumpe som forsyner injektorene med det høye drivstofftrykket.

 
 

3

Forgasser

Forgassere er de eldste av injeksjonsmetodene. Den sitter som TBI-injeksjon på inntaksplenum/innløp. Derfra følger drivstoffet ned til hver sylinder.

Flere forskjellige varianter av forgassere er tilgjengelige med "EFI-forgasseren" som har blitt populær som erstatningsenhet.
I en slik enhet er toppmatede dyser som er elektronisk styrt enkelt montert. På denne måten får du et EFI-system ved å bare bytte ut forgasseren.