Stor lager | # Egen utvikling | # Kunnskap

uten moms/En toll kan gjelde

 

Drivstoffsystem: Inngående deler og montering

 
 
 
 

Med denne informasjonen vil du selv kunne bygge et drivstoffsystem. Enten det er for en original bil, en tunet bil eller en racerbil. Speeding har bygget og hjulpet med drivstoffsystemer for både gatebiler og vinnende racerbiler i over 10 år med svært gode resultater, og nå er det din tur til å lære hvordan du gjør det på den beste måten.

Vi vil gå gjennom alle delene slik at du føler deg trygg med dine valg og hvordan du kobler disse sammen og får dem til å fungere sammen på best mulig måte.

Drivstoffsystemet ser slik ut:

 1. Drivstofftank (Fuel cell)
 2. Påfylling av drivstoff
 3. Rullventil (roll over ventil)
 4. Bensinpumpe
 5. Forfilter
 6. Tilbakeslagsventil
 7. Drivstoffpumpehenger
 8. Catchtank
 9. Drivstoffilter
 10. Fuel rail 
 11. Dyser (Injektor)
 12. Drivstofftrykkregulator 
 13. Y-kryss / Forgrening
 14. Slange og koblinger
 15. Flytskjema for drivstoffsystemet


Når du leser om forskjellige drivstoffdeler nedenfor, vil du føle deg trygg med valget av deler og du kan overse problemer. På denne måten får du et bedre og rimeligere drivstoffsystem uten å måtte prøve deg frem.

 
 

1

Drivstofftank (Fuel cell)

En drivstofftank må holde drivstoffet trygt. Den er opprinnelig montert lavt og midt i bilen. Der har du et beskyttet sted med lavt tyngdepunkt.

Denne kan med fordel benyttes dersom bilen skal tunes. Det er egentlig bare hvis den originale tanken ikke er tillatt etter forskriften eller om den må flyttes av strukturelle årsaker at man erstatter den med en såkalt fuel cell.

Den originale drivstofftanken har vanligvis drivstoffpumpen montert i tanken i en såkalt drivstoffpumpehenger. Denne kan konverteres til eksterne drivstoffpumper, men da må det opprettes koblinger for dette, disse er som regel ferdige på en ettermarkeds fuel cell.

Andre koblinger som finnes på en drivstofftank og brenselcelle er ventilasjon, drivstoffpåfylling og stikkontakter for drivstoffuttak/inntak. Innløp og utløp er i drivstoffpumpehengeren hvis tanken er utstyrt for interne drivstoffpumper.


Koblingene som trengs for at en drivstofftank skal fungere er: 1. Tankfylling 2. Drivstoff ut 3. Drivstoffretur 4. Tankventilasjon

 
 

2

Påfylling av drivstoff

Drivstoffpåfylleren sitter i nivå over drivstofftanken og er for å fylle drivstoff. Når drivstoff er fylt, må luften i tanken evakueres. Dette kan gjøres ved å lufte tanken. En ekstra linje som går langs tankfyllingen hjelper imidlertid med ventilering og gir raskere påfylling.

Tankfyllingen har ofte koblinger i størrelser rundt 50mm for slangekobling. Den ekstra tankventilen for raskere fylling er vanligvis rundt 10 mm og er også for slangetilkobling, selv om dette kan se annerledes ut avhengig av produsenten.


Tilkoblingen til drivstofftanken er laget for slange og slangeklemme. Bruker du rør må du koble tank og rør med slange og slangeklemme.

 
 

3

Rullventil (Roll over ventil)

Ventilen til drivstofftanken skal være der slik at tanken ikke suger inn (vakuum) når drivstoffpumpen pumper ut drivstoff. Og at tanken ikke sveller når det er varmt ute. Dette er bare to eksempler, hvis formål er å utjevne trykket i drivstofftanken.

Opprinnelig kalles dette EVAP-systemet. Gassene ledes deretter tilbake til motorens inntak ved hjelp av en elektronisk ventil. Dette er fordi systemet må lukkes.

Tankventilasjon på en ettermarkedsdrivstofftank / brenselcelle kalles vanligvis en velteventil. Dette er da utluftingen, men den fører bare drivstoffdampene ut på enkleste måte i friluft.

En velteventil fungerer også akkurat som navnet tilsier. Hvis bilen havner opp ned i en ulykke, renner ikke drivstoffet ut fordi denne ventilen da stenger til utløpet.

 


Roll over ventilen må monteres vertikalt for å fungere. En slange fra ventilen skal føres til et så høyt punkt som mulig over nivået til drivstofftanken. Dette for å hindre at drivstoff presses ut av g-krefter sideveis.

 
 

4

Bensinpumpe

Drivstoffpumpen mater drivstoff fra drivstofftanken til motoren. Den kan monteres i tanken eller utvendig utenfor tanken. Dette avhenger av pumpens design. En ekstern drivstoffpumpe har innløps- og utløpsgjenger. En intern pumpe har slangekobling på utløpet og hurtigkobling til forfilteret.

En høytrykkspumpe for elektronisk innsprøytning fungerer mellom ca 2-9 bar, mens en lavtrykkspumpe for forgassere og TBI-systemer fungerer opp til ca 1 bar.

GDI/FSI/Piezo-injektorer for direkte innsprøytning har en mekanisk drivstoffpumpe som sitter på motoren og drives av for eksempel en kamaksel. Denne typen mekanisk drivstoffpumpe kan levere trykk på ca 200-2000bar og noen ganger mer.


Intern drivstoffpumpe = 8-9mm slangekobling på utløp, forfilter monteres direkte på innløp.

Ekstern drivstoffpumpe = Gjenge mot innløp og utløp, forfilter monteres med slange mot innløp.

 
 

5

Forfilter

Ved tanking kan grovere smuss komme inn i drivstofftanken. Drivstoffpumpens forfilter forhindrer at dette fortsetter inn i systemet.

Original så sitter ofte forfiltret innebygd i drivstoffpumpeholderen. I ettermarkedet er forfilteret montert direkte på en drivstoffpumpe i tanken. En ekstern pumpe har derimot en gjenge på innløpet som gjør at in-line forfiltre kan monteres i serie. Dette gjøres ved å skru filteret direkte på drivstoffpumpen eller bruke slange og koblinger for å koble dem til.

100-150 mikron brukes som forfilter.


Intern drivstoffpumpe = Forfilter monteres direkte på innløpet med hurtigkobling.
Ekstern drivstoffpumpe = Inntaket har gjenger = Forfilter skrus direkte på eller med slange og koblinger.

 
 

6

Tilbakeslagsventil

Original slik at tilbakeslagsventilen forhindrer at drivstoffslangene tømmes. Drivstoffet forblir i linjene for rask start.

Ettermarkeds tilbakeslagsventiler er ikke like flinke til å holde opp trykket i ettertid, men de er laget for å flyte bedre enn den originale tilbakeslagsventilen. Når en motor skal tunes, brukes flere drivstoffpumper og de starter i etapper, det trengs tilbakeslagsventiler for å hindre at drivstoffet rygger gjennom pumpen som ikke er på.

Original = bedre tetning = dårligere flyt = hold trykket oppe lenger er tilbakeslagsventiler på ettermarkedet.

Ettermarked = bedre flyt = dårligere tetning = holder ikke trykk så lenge som en oem tilbakeslagsventil.


Originale tilbakeslagsventiler har vanligvis spesielle koblinger og brukes sjelden ved ombygginger.
Ettermarkedsventiler har standardiserte koblinger og kan enkelt brukes med andre produkter

 
 

7

Drivstoffpumpehenger

Drivstoffpumpehenger er en enhet som sitter i drivstofftanken slik at en drivstoffpumpe kan monteres i drivstofftanken. Dette er det samme prinsippet på både OEM-drivstofftanker og ettermarkedets brenselceller.

Den originale drivstoffpumpehengeren kan også fungere litt som en oppsamlingstank når returdrivstoffet fra motoren sirkuleres her. Avhengig av modell kan drivstoffnivåmåleren og noen ganger også drivstofftrykkregulatoren monteres her.

Ettermarkedet drivstoffpumpehengere kan se ut på mange forskjellige måter og tillater ofte installasjon av flere drivstoffpumper. Noen har også innebygget fangsttank, tankventilasjon og nivåmåler.

Å kjøre uten bensinpumpehenger og i stedet bruke ekstern drivstoffpumpe er ellers vanlig.


Koblingen av drivstoffpumpehengeren til brenselcellen / drivstofftanken er modelltilpasset. Du bruker / bygger om den som allerede er montert eller hvis et ferdig alternativ er tilgjengelig å kjøpe som tilbehør.

 
 

8

Catchtank

En ekstern oppsamlingstank for drivstoff brukes ikke original (OEM). Ved kraftig sving-/banekjøring skyves drivstoffet i drivstofftanken til siden, - vekk fra drivstoffpumpen. På denne måten forsvinner drivstofftilførselen til motoren.

For å motvirke dette pumpes drivstoffet i stedet til en oppsamlingstank som fylles opp. Så pumper en annen drivstoffpumpe drivstoff til motoren.

Nå er det alltid drivstoff i catchtanken, selv ved harde svinger.

Catchtanken kan også bygges inn i drivstofftanken. Men det samme prinsippet med to drivstoffpumper gjelder da den ene må fylle oppsamlingstanken og den andre forsyner motoren med drivstoff.

Drivstoffpumper kan plasseres innvendig eller utvendig i oppsamlingstanken.

Drivstoffvei til motor:
Drivstofftank > Catchtank > Motor.
Drivstoffets vei tilbake til drivstofftanken:
Motor> Catchtank > Drivstofftank.


Tilkoblinger på en catchtank er vanligvis på toppen. Disse er gjenget for å enkelt justere tilkoblinger.
Elektriske tilkoblinger leveres ofte slik at interne drivstoffpumper kan brukes.

 
 

9

Drivstoffilter

En drivstoffilter sitter mellom drivstoffpumpen og injektoren. Dette filteret hindrer smuss i å nå drivstoffinjektoren.

Det originale drivstoffilteret byttes ofte ut med et ettermarkedsdrivstofffilter hvis en bil er mer innstilt da flyten skal være bedre.

Den utskiftbare innsatsen på et ettermarkedsdrivstofffilter er laget av et papirmateriale eller rustfritt stål. Rustfritt stål er å foretrekke da de holder bedre og rengjør like godt ned til 10 mikron.

10-30 mikron brukes som høytrykksfiltre.


Drivstoffiltre har et inntak og et uttak. Begge er gjenget slik at de enkelt kan kobles til alle slags applikasjoner.
Legg merke til strømningsretningen på drivstoffilteret.

 
 

10

Fuel rail

En spredebro / Fuel rail fordeler drivstoffet mellom de forskjellige spredere som er montert. Original spredebro er god nok for mye kraft. Grunnen til at dette erstattes er fordi tilkoblinger ofte er rare og en OEM drivstofftrykkregulator er montert direkte på som en begrensning. I stedet for å bygge om originalen, erstattes denne i stedet med en ettermarked.

Den innvendige størrelsen på ettermarkedets drivstoffskinne er vanligvis 16-20mm for å kunne fordele mye drivstoff mellom injektorene.

En modelltilpasset drivstoffskinne har riktig avstand mellom sprøytehullene. Det trenger ikke nødvendigvis å komme med modellspesifikke fester. Sjekk dette ved kjøp.

 


En ettermarkedsdrivstoffskinne har en kobling i hver ende for enkel installasjon. Det kan også være ekstra stikkontakter for sensorer og alternative tilkoblinger. Tråder for tilpassede fester er tilgjengelige med mindre modelltilpassede fester er tilgjengelige.

 
 

11

Dyser (Injektor)

Injektoren er den delen som til slutt sprøyter drivstoff inn i motoren ved hjelp av kontrollsystemet (ECU). Selv denne kan ha en filter montert i toppen.

Det finnes spredere for elektronisk drivstoffinnsprøytning (EFI) som er montert på inntaket før ventiler. Og det finnes spredere for GDI/FSI/Piezo (Direct Injection) som er montert i sylinderhodet nede i brennkammeret.

Når du tuner en motor, trengs mer drivstoff. Derfor monteres større spredere.


Toppmatede injektorer (EFI) klemmes mellom inntak og fuel rail. Lengden på sprederen kan variere, men vanligvis brukes lengden på sprederen som har vært installert siden før.


Toppmatede injektorer for europeiske biler har vanligvis 14 mm O-ringer.
Andre Toppmatede injektorer kan ha en 11 mm øvre o-ring. Det finnes også etuier med en 16 mm nedre o-ring.

 
 

12

Drivstofftrykkregulator

Et EFI drivstoffsystem ønsker et visst trykk, f.eks. 3 barer. for så å øke trykket lineært parallelt med motorens ladetrykk. Dette for at dysen skal levere nok drivstoff. En drivstofftrykkregulator sørger for å justere dette.

Original drivstofftrykkregulator er svært nøyaktig for original arbeidsrekkevidde. Med en tunet motor som krever mer drivstoff, kan ikke den originale drivstofftrykkregulatoren justere dette godt nok lenger.

Ettermarkedets drivstofftrykkregulator for EFi-systemer justerer enkelt mellom 3-9 bar og noen ganger mer.

 


Gjengede inn-/uttak brukes for enkel montering. Det kan være flere inntak på en drivstofftrykkregulator slik at den kan brukes som et y-kryss/grenrør for V6 / V8 installasjoner. Uttak/retur er nederst.

 
 

13

Y-kryss / Forgrening

Et Y-kryss / X-kryss / forgrening brukes ganske enkelt til å koble sammen flere slanger eller rør.

Hvis det brukes flere drivstoffpumper eller om du har V-motor, kan et y-kryss brukes.

Ettermarkedet drivstoffpumpehengere og drivstofftrykkregulatorer kan ha innebygde manifolder. f.eks 2-3 innløp og 1 uttak.

 


Grener som y-kryss har gjengede forbindelser for enkel montering med slange og beslag. Det kan også være stikkontakter for sensorer.

 
 

14

Slange og koblinger

Alle komponenter i et drivstoffsystem har en gjenget eller slangekobling. En for innløp og en for utløp som minimum. Disse drivstoffdelene kobles sammen ved hjelp av slange og kobling.

Original brukt plastslange som varmes på koblinger. Dette er veldig kompakt, men ingenting du kan gjøre hjemme selv. Derfor brukes AN-koblinger og slange. Ved hjelp av disse kobles alle delene enkelt sammen.

Vil du bruke for eksempel AN6 slange? Bare tilpass produktenes input/output til AN6 ved hjelp av adaptere.

Ønsker du å bruke klassisk 8mm slange og slangeklemme er dette også greit. Bare tilpass produktenes inntak/utløp til 8 mm slangetilkoblingen ved hjelp av adaptere.

Alt dette kan enkelt gjøres hjemme med en skiftenøkkel hvis du vil, uten spesialverktøy.


Når du vet hvilken type slange du trenger: Monter alle produkter med adaptere slik at denne størrelsen kan brukes i hele systemet.

 
 

15

Flytskjema for drivstoffsystemet

Å koble til et drivstoffsystem kan se ut på mange forskjellige måter, men for å lage et forenklet bilde av det hele, trekker vi noen eksempler:

Uten catchtank - intern drivstoffpumpe

Drivstoffpumpe i drivstofftank -> Drivstoffilter -> Fuel rail / Forgasser -> Drivstofftrykkregulator -> Gå tilbake til drivstofftank.

Drivstoffpumpe i drivstofftank -> Drivstoffilter -> Drivstofftrykkregulator (overløp i retur til drivstofftank) -> Fuel rail / forgasser.

Uten catchtank - ekstern drivstoffpumpe

Drivstofftank -> Ekstern drivstoffpumpe -> Drivstoffilter -> Fuel rail / forgasser -> Drivstofftrykkregulator -> Gå tilbake til drivstofftank.

Drivstofftank -> Ekstern drivstoffpumpe -> Drivstoffilter -> Drivstofftrykkregulator (overløp i retur til drivstofftank) -> Fuel rail / forgasser.

Med catchtank - intern drivstoffpumpe

Drivstoffpumpe i drivstofftank -> Drivstoffpumpe i catchtank -> Drivstoffilter -> Fuel rail / Forgasser -> Drivstofftrykkregulator -> Tilbake til drivstoffoppsamlingstank -> Tilbake til drivstofftank.

Drivstoffpumpe i drivstofftank -> Drivstoffpumpe i catchtank -> Drivstofftrykkregulator (overløp i retur til drivstofffangsttank -> retur til drivstofftank) -> Fuel rail / forgasser.

Med catchtank- ekstern drivstoffpumpe

Drivstofftank -> Ekstern drivstoffpumpe -> Drivstoffpumpe i catchtank -> Drivstoffilter -> fuel rail / forgasser -> Drivstofftrykkregulator -> Tilbake til dcatchtank -> Tilbake til drivstofftank

Drivstofftank -> Ekstern drivstoffpumpe -> Drivstoffpumpe i catchtank-> Drivstofffilter -> Drivstofftrykkregulator (overløp i retur til catchtank -> retur til drivstofftank) -> fuel rail/ forgasser.