Stor lager | # Egen utvikling | # Kunnskap

uten moms/En toll kan gjelde

 

Drivstoffilterinformasjon

Her går vi gjennom de ulike filtrene som finnes i et drivstoffsystem og relaterte spørsmål. Drivstoffilterinformasjonen er delt inn i følgende kategorier:

 1. Ulike typer drivstoffiltre
 2. I hvilken retning er drivstoffilteret montert (sett inn filter)
 3. Hva betyr 10 mikron og 100 mikron?
 4. Når bør et drivstoffilter skiftes?
 5. Problemer med mottrykk i drivstoffilter
 6. Hva betyr forfilter?
 7. Hvor er et drivstoffilter montert?
 8. Hvor mye kraft kan et drivstoffilter håndtere?
 9. Kan du rense et drivstoffilter?
 
 

1

Ulike typer drivstoffiltre

Det er vanligvis tre typer filtre i et drivstoffsystem. Forfilter, hovedfilter og Dysefilter.

 
 

Forfilter

Forfilteret monteres slik det høres ut – først i systemet, før drivstoffpumpen. På en intern drivstoffpumpe er den montert direkte på pumpen. På en ekstern drivstoffpumpe er den montert på drivstoffledningen før pumpen.

Vanlig filtrering her er 50-100 mikron.

 

Hovedfilter

Dette filteret er det man snakker om når folk nevner drivstoffiltre. Den er plassert på trykksiden mellom drivstoffpumpen og motorfordeleren. Så hvis du må bytte drivstoffilter, er det dette som er meningen.

Vanlig filtrering her er 8-15 mikron.

Det er to typer (modell) hovedfilter. Arkfiltre såkalte "spin on"-filtre og in line-filtre. Metallfilteret skrus av og hele enheten skiftes. In-line filtre har et innsatsfilter som kan skiftes ut.

Dysefilter

Sprederfiltre er kun der for å beskytte sprederene mot skitt som kan komme under for eksempel service/montering/demontering.

Mange kjører uten disse filtrene uten problemer, men det anbefales å bruke diffusorfiltre da de ikke er en begrensning. ca 8 mikron filtrering avhengig av hvilke filtre du bruker.

 
 

2

I hvilken retning er drivstoffilteret montert (sett inn filter)

Et innsatsfilter i et drivstoffilter er vanligvis installert slik at drivstoffet presses fra utsiden og inn i filteret. Filterholderen har vanligvis en pil for strømningsretningen men kan lett dytte inn en finger eller meisel og der den stopper er innløpet og der det er "tomt" i midten er utløpet. Hvis filteret blir antent nok (fullt av rusk) vil det flyte dårligere og da kan det være vanlig at filteret blir komprimert.
 
 

3

Hva betyr 10 mikron og 100 mikron?

1 mikron er det samme som 0,00003937" eller 0,001mm. 10 mikron blir da 0,01mm som er 10 ganger større enn 1 mikron. 100 mikron er derfor 0,1mm og 100 ganger større enn 1 mikron. Når man snakker om drivstoffiltre, et mindre antall er det samme som mindre hull som betyr finere / bedre filtrering
 
 

4

Når bør et drivstoffilter skiftes?

Det er ikke noe rett svar, filteret skiftes ganske enkelt med intervaller før det blir tett. Mindre skitt betyr lengre intervaller. Filtertype påvirker også i stor grad. Syntetiske materialer og pappfiltre holder for eksempel ikke like lenge som et rustfritt filter. Tidligere ble det brukt papp og syntetiske materialer for å få finere filtrering, men nå er det samme mulighet for finfiltrering med rustfrie drivstoffiltre.
 
 

5

Problemer med mottrykk i drivstoffilter

En vanlig årsak til drivstoffproblemer er tette drivstoffiltre som hemmer flyten. Det er hovedsakelig to årsaker som skaper problemet.

 • Filtermaterialet har svellet og hullene som slipper gjennom drivstoffet er blitt mindre.
 • et har samlet seg rusk i filteret slik at strømmen hemmes
 • En kombinasjon av begge de ovennevnte årsakene.
 
 

6

Hva betyr forfilter?

Forfilter er montert slik det høres ut før drivstoffpumpen. Dette er et grovere filter på cirka 150 mikron som filtrerer grovere partikler som har kommet inn i drivstofftanken ved tanking. Dette filteret er der for å beskytte drivstoffsystemet mot vestlig skitt. Mange ettermarkedsinstallasjoner bruker ikke forfilter med gode resultater uansett. Smuss havner i stedet i "hovedfilteret".
 
 

7

Hvor er et drivstoffilter montert?

Selve ''hovedfilteret'', som ganske enkelt omtales som et drivstofffilter, er montert mellom drivstoffpumpen og fuel rail. Filteret kan monteres hvor som helst mellom drivstoffpumpen og drivstoffskinnen. Plassering og brukervennlighet avgjør hvor filteret er montert.
 
 

8

Hvor mye kraft kan et drivstoffilter håndtere?

Dette avhenger av flere faktorer som filtermateriale og størrelsen på filteroverflaten maten kobles til. I de fleste tilfeller har produsenten testet dette og oppgir tydelig i informasjonen hvilken effekt/flyt drivstoffilteret tåler.
 
 

9

Kan du rense et drivstoffilter?

Nei, ikke rengjør et drivstoffilter. Det blir ikke bra. Drivstoffilteret er et serviceelement og må skiftes med intervaller.