Stor lager | # Egen utvikling | # Kunnskap

uten moms/En toll kan gjelde

 

Motorblock: Delar och hur de sitter ihop

 
 
 
 

Här får du en förenklad överblick på vilka delar som sitter monterat i ett motorblock och hur de fungerar / är sammanlänkade.

De olika delarna är uppdelade i rubriker som visas här nedan. Dessa rubriker ihop ger en bild på vilka delar som kan användas och om en uppgradering är nödvändig eller ej. Observera att det kan skilja mellan olika tillverkare.

De olika delarna i ett motorblock är följande:

 1. Motorblock
 2. Kolvar
 3. Vevstakar
 4. Vevaxel
 5. Motorlager
 6. Packningar
 7. Bultar
 8. Oljepump
 9. Motorolja
 10. Slutsats


Det kallas för short block när det endast är ett motorblock med innehåll utan topplock. Det kallas Longblock när ett short block är monterat med topplock samt kamdrivning.

 
 

1

Motorblock

Motorblocket är den undre delen i en motor. Den sammankopplar och smörjer alla interna delar genom att oljepumpen trycker ut olja genom motorblockets kanaler.

Det är viktigt att allt är som görs med en motor är genomgående tvättat och rengjort. Oljekanaler är den del som lätt missas då du ej kan se genom dem som en cylinderlopp t.ex. Rengör dessa ordentligt då du ej kan okulärbesiktiga dessa.

Borra cylinderlopp gör du för att få ett lopp som är runt och rakt i förhållande till de andra delarna i motorn. Hona cylinderlopp gör du för att kolvringarna skall ha en yta att slita in sig mot för optimal tätning.

Toppdecka / plana ytan mot topplockspackningen gör du för att motorblock och topplock skall ha en fin och rak yta att täta mot. Övriga packningsytor skall vara rena och fria från repor.

Alla ovan delar ihop gör att en motor fungerar utan läckage.

 
 

2

Kolvar

Kolvarna skall i en motor har till uppgift att komprimera luft/bränsle blandningen i förbränningsrummet. Tillsammans med kolvringarna så håller de tätt mot cylinderväggar. Kolvens diameter välj efter vilket borrmått som motorblocket har. 96,25mm cylinderlopp = 96,25mm kolv = Kolvspelet sitter i kolven och är beräknad av tillverkaren för optimal gång.

Även kompression är något som anges på kolvar. Detta för original specifikation om inget annat anges. Förutom detta så finns mängder med annan data på kolvar som dome/dish, kompressionshöjd, frigång från toppdeck, kolvbultens diameter och med detta som hjälp så kan man sedan räkna ut kompressionsförhållande med mera.

En kolv innehåller, om inget annat anges följande delar:

 • Kolv
  Kolvar för eftermarknaden är smidda i ett stycke och designade att hålla för höga effektuttag.
 • Kolvringar
  Montering av kolvringar ihop med honing bestämmer hur bra tätningen mellan kolv och cylinderlopp blir. Detta bestämmer med andra ord en stor del av motorns effektivitet.
 • Kolvbult
  Kolvbultar går att uppgradera till förstärkta vid högt effektuttag
 • Kolvbultslåsning
  Denna låsning är ett clips som monteras i var ände av kolvbulten för att denna inte ska glida ur sin position.

Kolvar på eftermarknaden kan ofta ha någon slags coating på kolvkjolen. Denna coating reducerar ljud och ger bättre motståndskraft mot värme. Montering av kolvar görs ihop med tillverkarens instruktioner. De är ofta märkta och det är viktigt att denna typ ar märkning följs så eventuell offset kolvbult och andra asymmetriska delar hamnar som de ska.


Kolvkylningsmunstycken är något som är bra att montera om det inte sitter original i motorblocket. Det är en mer avancerad operation med mekanisk bearbetning men hjälper till att kyla kolvarna.

 
 

3

Vevstakar

Vevstakar sammankopplar kolvar med vevaxel. Dessa mäts i längd från centrum lillända till centrum storända. Original på vissa modeller så kan vevstaken styra axiellt i kolven. på eftermarknaden så styr denna nästan alltid mot vevaxeln då det är bättre smörjning i denna änden.

Lilländan som sitter mot kolven i kolvbulten har en bussning monterad. Denna bussning ska ha korrekt spel mot kolvbulten och bredden på vevstakens lillända skall vara korrekt mot kolven så inget kärvar.

Storänden på vevstakar sitter monterad med vevstaksbultar mot vevaxeln. De är delbara med så kallade överfall. Där i monteras vevlager. Det är i dessa lager som oljespel / lagerspel styrs genom att använda standard eller extra lagerspel / oljefilm.

De olika typer av vevstakar som finns är:

 • H-profil
 • I-profil
 • X-profil
 
 

4

Vevaxel

Vevaxeln är den rörliga del som både kolvar och stakar är kopplade till. Denna ligger monterad i ramlager som hålls ihop av ramlageröverfallen. Även axiallager är monterat på minst en plats. Precis som beskrivet om motorblocket så har veven också oljekanaler som leder ut olja till vevlager för att smörja när allt roterar.


Ramlageröverfall, överfall till vevstakar och överfall i allmänhet får ej vridas, snurras, bytas eller på något sätt monteras annorlunda mot hur det satt original. Då kommer det inte att fungera pga. att varje överfall är unikt parat med sin plats.

 
 

5

Motorlager

Alla delar som har större belastning på sig i motor har specifika lager monterade. T.ex Ramlager, vevlager och axiallager.

Vevlager monteras i vevstakarna storända, Ramlager monteras till för vevaxeln i motorblocket och axiallager sitter på minst en position vid ramlager för att ge vevaxeln stöd axiellt vid nedtryckt koppling (tryckplatta, lamell, svänghjul).

Original så har alla motorer ett oljetryck som ger bra smörjning till alla rörliga delar i en motor. i olika situationer. Om något modifieras / ändras så ändras oljetrycket och där med också smörjningen. Ett uppmätt oljetryck på tomgång / visst varv vid en temperatur / ett förhållande innebär inte att detta fungerar vid andra förhållanden. Var noga med att kontrollera detta om något modifieras!

Vid byte av motorlager så kan andra lagerspel eller överdimension väljas. Detta är vanligt om något är modifierat och behöver kompensera oljefilm / tryck.

När önskad typ av motorlager är införskaffat så skall lagerspelet kontrolleras så att inget är fel. Det går alltså inte att förlita sig på vad som står på en kartong eller vad som tros sitta i motorn. Detta skall mätas upp med korrekt mätutrustning. Ofta så kan enklare medel som t.ex "plastigauge" användas.


NOTERA! Om större lagerspel på ramlager används så är det extra viktigt att verkligen kontrollera så olja verkligen kommer ut ordentligt till vevstakarnas vevtappar. vanligt är att oljan blir för varm = tunn och sedan rymmer ut ännu mer från ramlager med resultatet att vevlager skär.

 
 

6

Packningar

Packningar är till för att hålla tätt mellan två komponenter och finns i olika utföranden. Viktigt är att läsa instruktionerna på produkten / hos tillverkaren då många kan kräva viss teknik för att 

 • Topplockspackning
  Denna packning har inbyggda ringar runt förbränningsrummen för att klara de höga förbränningstryck som uppstår. Även hål för vatten och olja som ska gå mellan motorblock och topplock finns. denna packningen är stor och bultarna som drar ihop topplocket med denna ska dras i ett visst mönster i en viss ordning i olika steg. detta tillhandahåller OEM eller tillverkaren av bultarna.
 • Flytande packning
  Detta används oftast där mer ojämna ytor finns, t.ex om oljetråget är tillverkat av pressad plåt. Om glipor är för stora att täta med en pappackning så används en flytande packning som denna. Den är tjock liknas bäst vid en tub med silikon.
  Flytande packning för små glipor finns också, denna brukar rollas på i tunt lager. Instruktioner finns oftast på produkten.
 • Packboxar
  Dessa tätar runt båda sidor på vevaxeln i ett motorblock. De tätar vid roterande rörelse.
 • Övriga packningar
  Sen finns övriga packningar så som papperspackningar (pappackningar), silikonpackningar, plåtpackningar osv. Dett kan skilja sig mycket mellan tillverkare och produkt.
 
 

7

Bultar

Motorblocket har olika typer av krav till olika delar för att det skall hålla ihop vid belastning. Topplocksbultar, ramlagerbultar och vevstakarnas bultar är något som specifikt har höga krav och som behöver monteras efter instruktioner. Ofta används förstärkta bultar till dessa områden.

De olika typer av bultar som finns i ett motorblock:

 • Topplocksbultar
  De bultar som drar ihop topplock och motorblock.
 • Ramlagerbultar
  Dessa bultar håller ihop ramlageröverfallen med motorblocket.
 • Vevstaksbultar
  Vevstakarnas överfall i storändan monteras med dessa bultar.
 • Övriga bultar
  Andra bultar behöver nödvändigtvis inte ha samma krav på sig som ovan nämnda bultar.


Vid väldigt trimmad motor eller om bilen skall användas till racing så skall alltid uppgraderade / förstärkta bultar användas.

 
 

8

Oljepump

Oljepumpen arbetar ihop med motorblocket. Olja pumpas ut genom kanaler i blocket, ut till alla roterande komponenter. Till och med upp i topplocket led olja för att smörja kamaxlar t.ex.

Oljepumpen drivs av vevaxel pumpar mer olja vid högre varv, det är också då som mer olja behöver cirkulera för att hinna med att smörja.

Våtsump är den vanligaste typen av smörjsystem. Oljepumpen suger helt enkelt upp olja från ett bad med olja som ligger i botten av motor i ett oljetråg.

Torrsump har en separat behållare med olja som kan monteras extern från motor t.ex i bagageutrymmet. En annan typ av oljepump används nu. denna suger olja från den externa oljetanken för att förse de rörliga delarna med olja, samtidigt som den pumpar tillbaka överskottsolja till den externa tanken.


Oljepumpen har en sil / filter som hindrar smuts att komma med i systemet. en defekt oljepump ger skador på det mesta i en motor. Kontrollera därför noga att denna är i bra skick!

 
 

9

Motorolja

Samtidigt som mekaniska komponenter i en motor kan modifieras för att uppnå olika resultat så kan även oljetyp bytas för att uppnå resultat. Detta är ett område som är svårt. Noggranna mätningar i olika miljö och omständigheter före och efter bytet krävs. Även då så är det lätt att ha missat något.

Använd OEM specifikationer som fungerar och utgå ifrån det. 

Frågor att ställa sig:

 • Varför byter jag olja
 • Vad vill jag uppnå
 • Kör andra med denna olja och samma motorsetup?
 
 

10

Slutsats

Förutom ovan delar så har varje motortyp och tillverkare egna lösningar och tillägg som inte är med. Detta var bara en förenklad överblick på vilka delar som sitter monterat i ett motorblock och hur de fungerar och är sammanlänkade.