Stor lager | # Egen utvikling | # Kunnskap

uten moms/En toll kan gjelde

 

 

Montering av turbo
Sjekkliste

Når du installerer en ny / annerledes / brukt turbolader, er det noen ting du må huske på. Hvis Old Turbo har gått i stykker, må du først vite hvorfor dette har skjedd. Ellers er det stor risiko for at det samme skjer med den nye turboen.

Før montering

 • Rengjør eventuelt luftfilterboksen
 • Rengjør eller bytt luftfilter
 • Kontroller inntakskanaler for lekkasjer
 • Er oljen i røret gammel? erstatte dette. Det er ikke mulig å rengjøre.
 • Rengjør veivhusventilasjon og sjekk / oppgrader dette for fri flyt
 • Skift motorolje og oljefilter

Montering

 • En ny / brukt turbo må alltid smøres med olje, så den får en oljefilm umiddelbart ved oppstart.
 • Hvis det er montert en glidelagerturbo, må du kontrollere at hele oljetrykket er tilgjengelig fra hovedkanalen.
 • Hvis en kulelagerturbo er montert, må du kontrollere at en oljebegrensning er montert (restriktor)
 • Bruk nye stålpakninger - ikke pakning på tube
 • Ikke bruk gjengetape på oljen i adapteren
 • Drypp olje i turboens oljeinntak før du starter

Oppstart 

 • Kjør opp oljetrykket før du starter motoren
 • Se etter lekkasjer på tomgang

Feilsøking

Ingen / dårlig ladetrykk
Luftlekkasje
Åpen / løs wastegate
Wastegate kontroll fungerer ikke
Vakuumlekkasje

Røyk fra eksosgasser
- For mye olje i lagerdelen pga forskjellige årsaker
For høyt oljetrykk
Dårlig evakuering / oljeretur
Dårlig ventilasjon i veivhuset
Feil vinkel på oljeretur

Olje i trykkrør
- For mye olje i lagerdelen pga forskjellige årsaker
For høyt oljetrykk
Dårlig evakuering / oljeretur
Dårlig ventilasjon i veivhuset
Feil vinkel på oljeretur

 

 

Vanlige årsaker til turbosvikt

 

Mottrykk
Eksos mottrykk nærmer seg eller blir større enn motorens boost. Dette kan resultere i skjev belastning på lagerflater og gjøre smøring av lagerdelen vanskeligere. Hvis mottrykket overstiger ladetrykket, vil turboen slites ut for tidlig og i verste fall gå i stykker.

Veivhusets trykk
Høyt veivhustrykk er vanlig i tunede motorer. Dette høye veivhustrykket motvirker turboens returstrøm av olje tilbake til motoren. Oljereturen fungerer ikke med noe trykk, men strømmer bare tilbake til motoren og derfor må det være fri flyt uten veivhustrykk som motvirker returstrømmen.

Hvis du har høyt veivhustrykk, kan ikke oljen evakuere turboen riktig vei gjennom oljereturen, men skyves deretter ut gjennom pakninger i turbo og ender i trykkrør, innløpsrør og ut i eksoshuset og resulterer i alt dette kasser med ekstra eksosgasser. Også kalt blå røyk og oljerøyk ettersom oljen til slutt kommer seg gjennom motoren.

Dimensjonering av oljeretur
Som allerede nevnt ovenfor, fungerer ikke turboens oljeretur med trykk, men skal bare ha fri strøm til motoren. Derfor er det viktig å ha en riktig dimensjonert oljeretur da oljen kan strømme fritt tilbake til motoren. Når det gjelder en glidende turbo, er dette spesielt viktig ettersom det er store mengder olje som skal evakueres. Dette er også viktig med en kulelagerende turbo, men da trenger du ikke ha så stor returlinje.

Hvis du mislykkes når du dimensjonerer oljereturen, får du den samme følgefeilen som med for høyt veivhustrykk.

Vinkel på oljeretur
Overdreven vinkel av oljereturen forårsaker det samme problemet som ved høyt veivtrykk og for lite oljeretur, ettersom oljen ikke kan strømme tilbake til motoren effektivt nok.

Dimensjonering av oljetilførsel
Glidelager turbo
En glidelager turbo må ha oljetilførsel fra motorens hovedledning da den må ha oljetrykk. Dette kan sammenlignes med motorveiv og rammelager som også trenger trykk for å opprettholde en oljefilm mellom faste og bevegelige deler.

Kulebærende turbo
En kulelagerende turbo skal ikke fungere under trykk. Den skal bare dryppes med olje så den smøres. Den må ikke ha oljetrykk. Derfor er en oljebegrensning montert på en kulelagerende turbo.

En kulelagerende turbo som får oljeryk vil få samme feil som med høyt veivhustrykk og feil dimensjonert oljeretur.

Søppel i olje
At rusk i olje ville ødelegge turboen og ikke motorlageret kan høres utrolig ut, men dette er mer vanlig enn du tror. Dette skyldes forskjellige årsaker.
Den ene - du har trådbånd / låsing på NPT tråden på oljetilførselen, slik at trådbåndet følger inn i lagerdelen.

To - Turboens lagerdel er mye mer følsom enn de tunge lagrene i motoren. Turboen er veldig presis og det minste avviket kan forårsake problemer.

Tre - Når du produserer oljetilførselsslangen, er det en annen feilkilde om hvorfor rusk kan havne i turboen.

Rusk i oljen skader lageret. Vanligvis slik at oljen kan ta en annen vei enn gjennom oljereturen med en lekkasje som ligner et høyt veivhustrykk. Smøring av lageret kan også lide da oljetrykket ikke opprettholdes, da olje kan lekke på flere måter.

Oljetrykk
For lavt oljetrykk fører til at en glidende lagerturbo brytes ganske umiddelbart, ettersom den trenger riktig oljetrykk. Dette gjelder også en kulelager turbo, men den skal ikke ha trykk, men bare dråper som sikrer at lageret smøres. Uansett hvilken turbo du har, må du sikre riktig oljetrykk og deretter justere dette hvis du har en kulelager.

Søppel i tilluften
Det er ofte vanskelig å holde helt ren når du monterer bildeler og i dette tilfellet turboladere og innløp. Imidlertid er det absolutt nødvendig som rusk som kommer inn i innløpsrøret når turbo spinnene kan forårsake store skader på kompressorhjulene med påfølgende feil som ubalanse og oljelekkasje. Dette fører noen ganger til turbofeil.

Overhastighet
Turboen er enkelt lagt over slik at både turbinbladet og lagerdelen blir skadet.