Stor lager | # Egen utvikling | # Kunnskap

uten moms/En toll kan gjelde

 

Drivstoffsystem: Vanlige problemer

 
 
 
 

Vanlige problemer med drivstoffsystemet. Her er problemer og løsninger. Les dette og unngå problemene. I tillegg blir du en ekspert på feilsøking av drivstoffsystemer

Med over 10 års yrkeserfaring med spesielt drivstoffsystemer har de fleste problemene gått gjennom kundeservice og verksted. Her lister vi noen vanlige problemer og tips om mulige løsninger:

 1. Drivstofftrykket synker når gassen påføres
 2. Drivstofftrykket overstiger ikke "x" bar
 3. Ekstern drivstoffpumpe høres merkelig ut
 4. Drivstofflekkasje ved skarpe svinger
 5. Dyser har 100 % plikt selv om de skal flyte godt nok
 
 

1

Drivstofftrykket synker når gassen påføres

 • Lekkasje mellom drivstoffpumpe i tank og drivstoffpumpeholder.
 • Tett drivstoffilter
 • Lav spenning til drivstoffpumpe
 • Membran i drivstofftrykkregulator
 • Måleren viser feil
 
 

2

Drivstofftrykket overstiger ikke "x" bar

 • Tett drivstoffilter
 • Tett tankventilasjon
 • Måleren viser feil
 
 

3

Ekstern drivstoffpumpe høres merkelig ut

Det er et vanlig scenario at pumpen høres litt "ujevnt ut". Da er det ofte luft i systemet.

 • Pumpen sitter for høyt i forhold til drivstofftanken
 • Pumpen suger luft
 • Pumpen er dårlig
 • Forfilter/internfilter tilstoppet (prøv å kjøre pumpen bakover en stund og se om det hjelper)
 
 

4

Drivstofflekkasje ved skarpe svinger

Enden av tankventilasjonen er ikke høy nok i forhold til drivstofftanken.
 • En eller to spiraler kan lages på røret for å motvirke dette.
 • Tankventilasjonen må flyttes mot midten av tanken.
 
 

5

Dyser har 100 % plikt selv om de skal flyte godt nok

 • Tett dysefilter
 • Tett drivstoffilter
 • For lavt drivstofftrykk
 • Lav spenning til drivstoffpumpe
 • Membran i drivstofftrykkregulator
 • Lekkasje mellom drivstoffpumpe i tank og drivstoffpumpeholder.
 • Tett tankventilasjon
 • Pumpen er dårlig