Stor lager | # Egen utvikling | # Kunnskap

uten moms/En toll kan gjelde

EGT sensor / Eksos sensor

Eksos temperatur sensor for å holde oversikt over eksos temperatur. Forenkler kartlegging betydelig og et must for seriøs kartlegging der du vil hente ut maksimal effekt.
Også en viktig sensor for beskyttelsesfunksjonen, ettersom de fleste motorstyringssystemer kan programmeres til å iverksette tiltak ved for høye eksotemperaturer.

Filter

Produkter

I lager

Er på lager

596,00 NOK

I lager

Er på lager

788,00 NOK

I lager

Er på lager

340,00 NOK

I lager

Er på lager

148,00 NOK

I lager

Er på lager

36,00 NOK


EGT-sensor, Eksos-sensor

Hvordan er en EGT-sensor konstruert?
En egen sensor består av fire deler.

  • Kabling
  • Metallhus
  • Keramikk (isolasjon)
  • Sensor

Min EGT-sensor viser feil verdier.
Hvis EGT-sensoren først har fungert og deretter viser en feil eller ingen verdi:
Nesten utelukkende har keramikken i sensoren sprukket og ledningene har fått kontakt med hverandre (kortslutning)

Hvorfor går en EGT-sensor i stykker?
Siden sensoren skal måle høye temperaturer, må kablingen beskyttes. Dette skjedde ved hjelp av keramikk i metalldelen. Keramikk er delikat og kan lett sprekke. Derfor er det svært viktig at sensoren håndteres forsiktig. Når keramikken sprekker og deretter blir utsatt for motorvibrasjoner, kan den slutte å fungere (kortslutning)

Åpen eller lukket spiss på EGT-sensor?
En EGT-sensor med lukket tupp er mer beskyttet, men reagerer saktere på temperaturendringer enn den tilsvarende åpen tupp-sensor.

Valg av EGT-giver
Hvis din EGT-sensor skal monteres i en manifold, anbefales en lukket topp da den er den mest beskyttede og potensielt har lengre levetid enn tilsvarende med åpen spiss.

Holset HX35 - Super pris!

-21%

Holset HX35 Turbo #12 eksoshus

Holset HX35 Turbo #12 eksoshus

5 992,00 NOK 7 592,00 NOK
I lager

Er på lager