Stor lager | # Egen utvikling | # Kunnskap

uten moms/En toll kan gjelde

 

 

Motor lager informasjon

Her vil vi gå gjennom ulike problemstillinger som kommer opp når vi snakker om motorlagre.

# Ulike typer motorlagre
# Bærespill
# Hvordan måle aksjespill
# Oljetrykk
# Valg av olje
# Oversize

 

Ulike typer motorlagre

Det er forskjellige typer motorlagre, og de kan kort deles inn i tre hovedkategorier:
Bærelager
Rådelager

Aksial lager

I tillegg til disse er det også mange forskjellige typer avhengig av motor, for eksempel kamaksellagre og forskjellige typer lagre for balanseaksler, men de tre ovennevnte typene er mest vanlige.

Hvorfor ikke bare bruke originallager med vanlige aksjespill eller ekstra aksjespill?

Et såkalt "race" lager eller ettermarkedslager har vanligvis finere materialvalg og er i utgangspunktet bygget for å tåle høye belastninger som oppstår med tunede motorer med høyere forbrenningstrykk og dermed høyere belastning for lageret.

 

Lagerspel

Når du velger lager, oppstår umiddelbart spørsmålet om hvilket aksjespill du skal velge. Peileavstand er mellomrommet mellom lageret og veivakselen.
Ulike typer aksjespill kan se slik ut:

  • H = 0.0125mm (.0005”) - Standard (STD) samme eller lignende aksjespill som originalen.
  • HX = 0.025mm (0.001”) - Større aksjespill enn originalen.

Ulike typer aksjespill er navngitt annerledes enn forskjellige produsenter.

Over kan vi se et eksempel der ACL -lagre betegner aksjespillene sine med H eller HX mens KING -lagrene angir sia med STD for standard og STDX for større aksjespill. Bilprodusenter skriver vanligvis bare ut lageret som brukes hvis du kjøper originallager.

Er større aksjespill bedre?

En vanlig misforståelse er at større lageravstander er bedre på en tuned motor. Det er ikke tilfelle. Dette er svært individuelt for hvordan du bruker motoren og hvilke andre komponenter som brukes.

Hvilket aksjespill du skal bruke?

Hvilket aksjespill du skal bruke, avhenger av mange forskjellige faktorer, men lenger ned på siden er det informasjon om noen sentrale faktorer som spiller en stor rolle i valg av aksjespill.

 

 

Hvordan måle aksjespill

1. Monter lagrene i motoren og stram lagerdelene med det angitte tiltrekkingsmomentet. Veivakselen skal ikke monteres her. Mål nå hullets diameter med en mikrometer eller hullindikator.
2. Mål diameteren på veivakselbolten
3. Forskjellen vil være aksjespillet. Dette aksjespillet styres med Flexigauge.

Plastigauge / Flexigauge

Plastigauge og Flexigauge er en type plastbit som er plassert mellom lageret og veivakselen. Lagerhalvdelene monteres deretter med tiltrekkingsmomentet som skal brukes. Plaststykket mellom veivakselen og lageret blir nå flat. Demonter deretter lagerhalvdelene for å kunne måle bredden på plaststykket med den medfølgende peilepinnen som viser lagerklaringen på skalaen.

 

Oljetrykk

Høyere lagerklaring = lavere oljetrykk

En stor faktor når man snakker aksjespill er oljetrykket. Hvis en større lagerklaring velges, vil oljetrykket falle hvis andre komponenter holdes intakte ettersom mer olje får lov til å evakuere mellom lageret og veivakselen. Hvis du godtar det lavere oljetrykket, er det greit, men du bør være klar over at lavere oljetrykk gir mindre toleranser og høyere risiko for mekanisk kontakt.

Tykkere olje

Hvis du har valgt større lageravstander av forskjellige årsaker, er en tykkere olje (annen viskositet) en måte å opprettholde oljetrykket på. Dette må måles med en pålitelig oljetrykkmåler. Målingene må utføres på tomgang opp til høyeste hastighet med nøye overvåking slik at oljetrykket holdes innenfor toleransene.

Oppgradert oljepumpe

For større lagerklaringer kan en oppgradert oljepumpe være en løsning for å opprettholde oljetrykk. Derfor er en oppgradert oljepumpe også en vanlig oppgradering for lagre med større lagerklaringer.

 

Oversized lager

Slipt veivaksel

Hvis veivakselen er skadet, må den skadede overflaten slipes vekk. Da blir veivakselyten mindre i diameter. Da blir lagerklaringer automatisk større hvis dimensjonen til de tilsvarende lagerhalvdelene ikke justeres oppover. Å justere lagerklaringen til standard kalles overdimensjonert lager. Med en slipet veivaksel brukes store oversize lager selv om du har større lagerklaringer.

Oversize lager skrives ut direkte i ren tekst og kan se slik ut i både millimeter og tommer:

0,025 mm
0,25 mm
0,50 mm osv.