Stor lager | # Egen utvikling | # Kunnskap

uten moms/En toll kan gjelde

 

Ulike typer drivstoff

 
 
 
 

Informasjon om drivstofftype Bensin, Etanol, Metanol, Diesel samt litt om racingdrivstoff og hva det er. Men vi har også inkludert informasjon om drivstofftilsetning for å gi en god ide om hvorfor dette brukes.

Vi kategoriserer ulike drivstofftyper nedenfor og sett i gang!

  1. Bensin
  2. Etanol
  3. Metanol
  4. Diesel
  5. Racing drivstoff
  6. Drivstofftilsetning


Støkiometrisk blanding = Optimal drivstoffblanding = Lambda 1

 
 

1

Bensin

Lambda 1 for bensin = AFR 14,7

Bensin er det vanligste drivstoffet for personbiler, men også i ettermarkedet for ombygde, tunede biler og racerbiler. Det er et trygt valg som er bevist. Racingdrivstoff er ofte basert på bensin med tilsetningsstoffer som gir høyere oktan, bedre smøring og andre egenskaper som passer for en racerbil. Bensin har en støkiometrisk blanding på 1:14,7 Dette betyr 1 del drivstoff og 14,7 deler luft for å få optimal forbrenning. Det er her etanol kommer inn i bildet.

 
 

2

Etanol

Lambda 1 for E85 = AFR 9,76 og for E100 = 8,98

Etanol var i utgangspunktet et miljødrivstoff, men ettermarkedet tok raskt tak og begynte å bruke dette som ''racing fuel''. Dette er fordi etanolen har en støkiometrisk blanding på 1:9,76, som betyr 1 del drivstoff og 9,76 deler luft for optimal forbrenning. Kort fortalt brukes mer drivstoff, noe som gir mer energi til forbrenningen, selv om etanol er mindre energirikt sammenlignet med like mye bensin.

Etanol har også et høyere oktaninnhold, som hindrer banking.

 
 

3

Metanol

Lambda 1 for metanol = AFR 6,46

Metanol er mest vanlig i dragracing men også andre motorsporter hvor heatene ikke er så lange. Et eksempel kan være formel offroad. Ofte brukes en type racing-metanol i konkurranser. Denne har da tilsetningsstoffer for å fungere optimalt for den klassen eller konkurransegrenen.

 
 

4

Diesel

Lambda 1 for Diesel = AFR 14,5
Diesel brukes mest i arbeidsbiler, men nå også i personbiler. Dette er ikke brukt så mye på tunede motorer før nå. Stadig flere har valgt å bruke dieselmotorer i sin tunede bil. Dieselsystemer krever ulik kunnskap og sikkerhet da systemer med diesel kan nå opp til 2000 bar og noen ganger enda mer.

 
 

5

Racingbränsle

Lambda 1 for racingdrivstoff avhenger av produsent og oktannivå.

Racing drivstoff er et høyoktan drivstoff. Høyere oktan gir høyere motstand mot banking. Banking er dårlig for motoren og oppstår når for høyt trykk eller temperatur tenner drivstoffet for tidlig, -før tennpluggen tenner drivstoff/luftblandingen.


Høyere oktan gir høyere motstand mot banking. Banking er dårlig for motoren og oppstår når for høyt trykk eller temperatur tenner drivstoffet for tidlig, -før tennpluggen tenner drivstoff/luftblandingen.

 
 

6

Bränsletillsats

Ved bruk av drivstoff som for eksempel etanol kan et tilsetningsstoff (fuel additiv) være nødvendig for å redusere slitasje på de bevegelige delene i drivstoffsystemet. Dette tilsetningsstoffet kjøpes separat fra selve drivstoffet og legges til drivstofftanken. Ved bruk av bensin er dette ikke nødvendig. Men ved bruk av for eksempel Etanol er det mer eller mindre et must for å unngå problemer.

Et problem som oppstår over tid er avleiringer som tetter filtre, diffusorer og tetter inntak/løpere. For eksempel kan egenskapene til injektorene endres, drivstoffiltre flyter mindre og inntak blir grumsete av disse avleiringene som kommer fra etanol.

Etanol kalles også et aggressivt drivstoff. Det er fordi at den er "tørr", den smører ikke som bensin gjør. Fremfor alt blir drivstoffpumper negativt påvirket og slites raskere pga dårlig smøring. Dette er en annen grunn til at du bør bruke tilsetningsstoffer med dette drivstoffet. Det har kommet nye drivstoffpumper som skal takle etanol, men det er ikke en løsning på problemet, - det er en forbedring av problemet. Men problemet gjenstår og drivstofftilsetning må fortsatt brukes til etanol.