Stor lager | # Egen utvikling | # Kunnskap

uten moms/En toll kan gjelde
 


Tankfylling

 
 

Original eller ettermarked? Dette er uansett ikke et hett tema i ettermarkedet. Drivstoffet må strømme fra pumpen eller dunk inn i drivstofftanken. Lett.
Eller?

Her ser vi på de ulike delene

  1. Tanklokk
  2. Drivstoffpåfyllingsslange eller rør
  3. Monteringsdetaljer
 
 

1

Tanklokk

Originalt tanklokk og slange/rør brukes oftest når du har original drivstofftank eller ikke ønsker å påvirke det ytre utseendet.
Det originale tanklokket og slangen/røret kan også brukes sammen med en ettermarkedsdrivstofftank (Fuel cell) hvor du så tilpasser den siste slangebiten som kobles til drivstofftanken.

Ettermarkedet tanklokk brukes ofte i større ombygginger når du ikke kan bruke originale tanklokk av ulike årsaker.

 
 

2

Drivstoffpåfyllingsslange eller rør

Slangen mellom tanklokket og drivstofftanken er vanligvis ikke så fleksibel, selv om den har en støpt stålspiral. Slangen kan håndtere drivstoff over tid uten å tørke ut og sprekke. Andre slanger som silikonslange og forsterket drivstoffslange tørker ut og begynner å lekke. Derfor brukes en klassifisert drivstoffpåfyllingsslange som oppfyller kravene i SAE 30R5 eller høyere.

Rør kan også brukes mellom tanklokket og drivstofftanken, men også her kobles dette ved hjelp av en slange.

 
 

3

Monteringsdetaljer

Nesten utelukkende brukes slangeklemmer for å sette sammen slangen og røret mellom tanklokket og drivstofftanken. Dette gjelder både originalmontering og ettermarked. Spesielle koblinger er tilgjengelige, men er ofte spesifikke for produsent/bilmodell og blir vanligvis ikke gjenbrukt i ettermarkedet eller under ombygginger.